Planificare Fizica

Clasa a 11-a, Semestrul I

Competente generale:

1 Definirea si recunoasterea conceptelor specifice fizicii
2 Explorarea si experimentarea dirijata a unor fenomene si procese fizice
3 Rezolvarea de probleme cu caracter teoretic si aplicativ
4 Explicarea fenomenelor fizice intr-un limbaj specific prin modelare si abstractizare
5 Realizarea unor transferuri si integrarea cunostintelor si metodelor de lucru specifice fizicii


Competente specifice: Studiul fluidelor

  1. Identificarea unor notiuni si caracterizarea unor marimi fizice utile studiului fluidelor
  2. Realizarea unor experimente privind studiul fluidelor
  3. Stabilirea unor corelatii intre marimile fizice caracteristice fenomenelor studiate in scopul rezolvarii de probleme
  4. Explicarea intr-un limbaj specific fizicii fluidelro a fenomenelor studiate
  5. Utilizarea cunostintelor dobandite in analiza unor sisteme biologice si tehnologice

Competente specifice:
Elemente de termodinamica si fizica moleculara

  1. Identificarea unor notiuni si caracterizarea unor marimi fizice legate de fenomenele termice
  2. Verificarea experimentala a legilor privind transformarile simple ale gazului ideal
  3. Utilizarea relatiilor specifice teoriei cinetico-moleculare si a termodinamicii in rezolvarea de probleme
  4. Aplicarea principiilor termodinamicii in studiul unor procese si cicluri termodinamice
  5. Explicarea pe baza unor fenomene termodinamice a functionarii unor aplicatii tehnologice

 

Nr.
Unitate de invatare
Unitati de continut
Sapt
Unelte de invatare
Testare On line Referate, Proiecte
Aplicatii AEL
Termodinamica manual profesor
Evaluare
1
Recapitulare
1
 
2
Recapitulare
1
 
3
Recapitulare
1
 
4
Studiul fluidelor
Presiunea hidrostatica
2
Presiunea hidrostatica(WF) Barometrul cu mercur
5
Presiunea atmosferica
2
 
6
Legea lui Pascal
2
AEL: Legea lui Pascal
Manual prof Texte
Teste
7
Legea lui Arhimede
3
Legea lui Arhimede(WF) AEL: Legea lui Arhimede
Manual prof. Texte
Teste
8
Probleme
3
  Test 1
9
Forte de tensiune superficiala
3
AEL: Forta de tensiune superficiala
Manual prof. Texte
Teste
10
Fenomene capilare
4
  Test 2
11
Ecuatia de continuitate si ecuatia lui Bernoulli
4
Manual profesor

Ec de continuitate
Sonda de presiune
Seringa
Formula lui Toricelli
Aplicatie Bernoulli
Tub Venturi
Pulverizator
Aplicatie Bernoulli2
Aplicatie Bernoulli3
Dinamica fluidelor

Test 3
12
Vascozitatea si curgerea turbulenta
4
Dinamica fluidelor
Test 4
13
Probleme
5
  Test 5
14
Probleme
5
  Test 6
15
Elemente de termodinamica si fizica moleculara
Agitatia termica
5

Miscarea browniana (WC)
Dinamica moleculara(WC)
Miscarea browniana

 
16
Notiuni termodinamice de baza
6
 
17
Transferul de caldura
6
AEL: Etalonare termometru
18
Dilatarea solidelor si lichidelor
6
Starea solida(WC)  
19
Echilibrul termic. Temperatura
7
 
20
Modelul gazului ideal
7
Cilindru cu piston(WC)
Compresie adiabatica(WC)
Presiunea(WC)
Model gaz monoatomic
 
21
Formula fundamentala a teoriei cinetico-moleculare
7
Compersia unui gaz (WC)
Presiunea (WC)
Dinamica moleculelor (WC)
Presiunea1(WC)
AEL: Teoria cinetico-moleculara
Manual profesor Texte

Teste
22
Interpretarea cinetico- moleculara a temperaturii
8
Echipartitia energiei (WC)
Distributia Maxwell (WC)
Conductivitate termica(WC)
 
23
Forte intermoleculare
8
Membrane(WC)
Osmoza(WC)
 
24
Transformarile simple ale gazulu ideal
8
Legile gazului ideal (WF)
Legile gazului ideal
AEL: Transformarea izoterma Grafic
AEL: Verificare experimentala Boyle-Mariotte
AEL: Transf P=ct Grafic
V=ct Exp Grafic
25
Transformarea generala a gazului ideal
9
Diagrama PV(WC)
PVT(WC)
AEL: Transformarea generala
26
Probleme
9
 
27
Principiul I al termodinamicii
9
AEL: Aplicatie p=ct
Aplicatie V=ct
28
Coeficienti calorici
10
Caldura specifica(WC)  
29
Calorimetrie
10
 
30
Probleme
10
  Test 4
31
Aplicatii ale principiului I
11
AEL: Aplicatii ale principiului I
Aplicatie princ I -T=ct
Test 3
32
Relatia lui Robert Mayer
11
 
33
Principiul II al termodinamicii
11
  Test 1
34
Motoare termice. Ciclul Carnot
12
Ciclul Carnot (HW)
Test 2
35
Motorul Otto
12
AEL: Motorul Otto
Manual profesor Texte
Teste AEL
36
Motorul Diesel
12
AEL: Motorul Diesel  
37
Probleme
13
  Test 5
38
Recapitulare pentru teza
13
 
39
Teza
13
  Test AEL
40
Teza
14
 
41
Discutarea tezelor
14
 
42
Recapitulare finala
14
AEL: Gazele reale
AEL: Eciuatia Van der Waals