Invatare pentru societatea cunosterii


COMPETENŢE GENERALE
1. Identificarea unor date din mediul înconjurător, corelarea şi valorificarea acestora în contexte diferite
2. Rezolvarea de probleme şi situaţii-problemă, utilizând concepte şi metode specifice diferitelor domenii ale cunoaşterii
3. Utilizarea raţionamentelor specifice gândirii cauzale şi explicarea rolului ei ca factor de predicţie a schimbărilor
4. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în dezvoltarea de proiecte
5. Interiorizarea şi manifestarea în conduită a valorilor specifice unei societăţi democratice
6. Manifestarea spiritului inovator, de iniţiativă şi antreprenorial
7. Dezvoltarea personală prin comunicare, cooperare şi gestiunea propriei învăţări

Competente specifice
1.1. Identificarea în limbajul cotidian a unor noţiuni specifice domeniilor abordate
1.2 Organizarea demersurilor de cunoaştere şi de explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală prin folosirea conceptelor specifice
2.1. Utilizarea şi construirea de modele pentru explicarea unor fenomene şi procese naturale sau tehnologice
2.2. Evaluarea calităţii informaţiilor ştiinţifice, pe baza surselor şi a metodelor care le-au generat
3.1. Realizarea unor transferuri şi integrarea cunoştinţelor şi a metodelor de lucru specifice în scopul aplicării lor în proiecte de natură ştiinţifică şi/sau
tehnologică
3.2. Utilizarea TIC pentru stimularea creativităţii şi inovaţiei
4.1. Folosirea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate în organizarea şi în preucrarea datelor de tip calitativ, structural şi contextual
4.2. Dezvoltarea disponibilităţii de a folosi deprinderi şi cunoştinţe ştiinţifice pentru abordarea unor probleme de natură etică şi/sau socială
5.1. Raportarea elementelor semnificative din societate, din ştiinţă sau din tehnologie la mediul înconjurător ca întreg şi la sistemele sale componente
5.2. Analiza critică a implicaţiilor etice ale opţiunilor acţiunii umane
6.1. Gestionarea eficientă a propriei învăţări prin realizarea de proiecte individuale şi de grup
6.2. Evaluarea unor probleme contemporane pe baza cunoştinţelor despre trecut, în perspectiva estimării unor soluţii pentru viitor, în dezvoltarea unei diversităţi de proiecte
7.1. Realizarea unor conexiuni între cunoştinţele dobândite şi aplicarea acestora în dezvoltarea personală
7.2. Comunicarea asertivă şi cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi/sau practice, în cadrul unor grupuri diferite
7.3. Valorificarea oportunităţilor de învăţare şi aplicarea practică a rezultatelor învăţării

Nr
Unitatea de învăţare
Competenţe specifice
Conţinuturi
Nr. ore
Săpt.
Observatii
SEMESTRUL I
1.
Prezentare curriculum


1
S1

2.
Echilibre şi
dezechilibre
naturale;
fenomene extreme.
1.1, 1.2, 2.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1.
Deprecierea stratului de ozon
1
S2
tema1.pdf
TED, Aer prospat (4min)
Adevarul despre viata

1
S3
Sarcini de lucru
Dezastre naturale in istorie
1
S4
TED, Filtre de apa (9min)

1
S5
Sarcini de lucru
Incalzirea globala
1
S6
TED, Biosfera2 (16min)
Simulare Incalzire globala
Fisa de lucru: Incalzire globala
Tunami de munte,Articol original (EN)
Prezentare GIFT 2014
1
S7
Sarcini de lucru
3
Siliciu / carbon –
informaţie /
cunoaştere
1.2, 2.2, 3.1, 4.2, 4.1, 4.3, 5.1, 6.3
Chimia vietii
1
S8
tema8.pdf

1
S9

Istoria computerelor
1
S10
Expozitie masini de calcul in scoala

1
S11
Sarcini de lucru
De la siliciu la Silicon Valey
1
S12


1
S13
Sarcini de lucru
4.
Nevoi şi resurse:
utilizare, epuizare, găsire de noi resurse.
1.2, 2.1, 3.1, 4.2, 4.3, 5.2, 6.2
Resurse limitate si consecintele epuizarii lor
Resursa umana. Potentialul uman
1
S14
tema3.pdf

1
S15
Sarcini de lucru


Nr
Unitatea de învăţare
Competenţe specifice
Conţinuturi
Nr. ore
Săpt.
Observatii
4.
Nevoi şi resurse:
utilizare, epuizare, găsire de noi resurse
1.2, 2.1, 3.1, 4.2, 4.3, 5.2, 6.2
In cautarea resurselor. (Europa, omenirea, extraterestrii...)
1
S16
Tema3.pdf

1
S17

Piramida nevoilor (Maslow) ąi accesul la resursele necesare satisfacerii lor.
1
S18


1
S19

5.
Magia stiintei
1.2, 2.1, 2.2, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1
Vizibil – invizibil: călătorie în corpul uman - imagistica medicală
1
S20
Tema11.pdf
TED: Idei simple in stiinta
TED: Stiinta interactiva cu circuite de plastilina
1
S21

Senzori
1
S22

TED: Realitate amplificata :)
1
S23

De la alchimie la chimie – magie si stiinţă
1
S24

TED: Cum poate tehnologia sa schimbe corpul uman
1
S25

6.
Reacţii şi relaţii;
cauze şi efecte
(determinism şi
predictibilitate)
2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 5.2, 6.2.
Cauzele si efectele crizelor energetice
1
S26
Tema5.pdf

1
S27

Conflicte locale. Implicatii globale
1
S28


1
S29

Reactii emotionale
1
S30


1
S31

7.
Descoperiri
accidentale
1.1, 2.1, 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3
Culoarea si coloranti
1
S32
Tema6.pdf

1
S33

Descoperiri accidentale in stiinta
1
S34


1
S35

Aprobat cu Ordinul Ministrului Nr. 4572/06.07.2011.

Proiecte ISC 12A, Sem I 2013-2014


Proiecte ISC 11A, Sem I 2013-2014


Proiecte ISC 11A Sem II 2013-2014